OKULUMUZDA FONOLOJİK FARKINDALIK TEMELLİ DİSGRAFİ MÜDAHALE PROGRAMI UYGULANMAKTADIR

Disgrafi, yazma ve hecelemede sorun yaratan beyin temelli bir durumdur. Disgrafi genellikle tembellik, motivasyon eksikliği, dikkatsizlik veya gecikmiş görsel ve motor işleme ile gözden kaçırılır (Berninger ve Wolf 2009). Berninger ve Wolf'a (2009) göre, çocuk aşağıdaki semptomlardan bazılarını göstermesi durumunda, disgrafi tanısı alabilir:

·       Kısa girişler yazarken parmaklara kramp girmesi.

·       Kolu L şekline bükmek gibi tek bilek, kol, gövde veya kağıt yönelimleri.

·       Yazılanları aşırı derecede silgiyle düzeltme.

·       Büyük ve küçük harfleri karıştırma

·       Tutarsız form ve harf boyutu veya tamamlanmamış harfler

·       Çizgilerin ve kenar boşluklarının yanlış kullanımı

·       Düşük kopyalama hızı

·       Yazarken ayrıntılara karşı dikkatsizlik

·       Sözlü ipuçlarına sık ihtiyaç duyulması

·      Yazmak için büyük oranda vizyona başvurmak (örneğin, formül yerine kopyalamaya ihtiyaç duymak)

·       Harflerin yetersiz okunabilirliği olması

·       Yazım ve yazılı kompozisyona müdahale eden el yazısı kalıpları

·       Muhtemelen kelime bulmayla ilgili zorluk da dahil olmak üzere, fikirlerini yazıya çevirme güçlüğü

       Okulumuz disgrafi tanısı almış öğrencilerimize uzman kadrosu ile doğru teknik ve müdahaleler doğrultusunda en nitelikli eğitim şeklini sunmaktadır.